Inmätning

Inför bygglovet har vi tagit hjälp av kommunen och gjort en uppmätning av tomten för att få ett bra digitalt underlag. Det är ett krav från kommunen att ha med en så kallad nybyggnadskarta som underlag till bygglovsansökan. Att få en uppdaterad digital nybyggnadskarta från Stockholms Stad kostade oss ca 9 000 kr. Vi passade på att även mäta in fruktträden.