HUSHÖRN OCH ÄPPELTRÄD

För att få en uppfattning om hur den framtida trädgården och bebyggelsen kommer bli har vi satt ut hushörnen med träpinnar. Nu känns det mycket mer konkret och vi kan ställa oss i olika tänkta rum och se hur kontakten med trädgården blir. Filippa, ett av våra äldre äppelträd, kommer vi behöva beskära nu i höst eftersom kronan sticker in i ett av de framtida husen. Men vi hoppas att Filippa kommer finnas kvar och ge skörd många år till. 50 kilo äpplen plockade vi i trädgården detta första år!