Grannträff

Vi har träffat våra framtida grannar och diskuterat lösningar med hjälp av den fysiska modellen och solstudier i en enkel digital modell.

“Vad tycker grannarna?” är en av de vanligare frågorna vi får från vänner och kollegor. Jo, de är glada över att de gamla huset och träden kommer bevaras och att vi bygger vidare i områdets skala. Vi har fått ett mycket positivt bemötande, kanske delvis tack vare att vi bjudit in till en inkluderande och öppen process.