Föreningen bildas

Vad ska vår bostadsrättsförening heta? Och hur ska våra stadgar vara formulerade? Det kom vi fram till på denna träff.

Anledningen till att vi bildar en bostadsrättsförening är att vi vill dela ägandet av fastigheten mellan flera parter. En bostadsrättsförening är ursprungligen en ekonomisk och juridisk modell som möjliggör för människor att gå ihop och bygga bostäder till rimlig kostnad och risk för varje föreningsmedlem. Idag är nästan alla nya bostadsrättsföreningar startade av bygg- och fastighetsbolag som tar hjälp av interimsstyrelser för att kunna sälja bostadsrätterna till marknadspris. De som ska bo är inte med från början. Men det är fullt möjligt och faktiskt väldigt enkelt för privatpersoner att bilda föreningar och utveckla egna fastigheter enligt den ursprungliga idéen även idag.

Allt som behövs inför starten av en förening är lite inläsning av bostadsrättslagen . Där framgår allt som krävs, till exempel att föreningen behöver ha minst tre medlemmar. Gruppen formulerar sina stadgar och kan sedan skicka in anmälan till Bolagsverket via verksamt.se vilket kostar 1 100 kr. Sedan är föreningen igång!

Vi gjorde allt själva med hjälp av information från nätet. Att ta hjälp av bostadsrättskonsulter insåg vi snabbt var meningslöst då de ville ha bra betalt men inte hade någon kunskap om byggande bostadsrättsföreningar. De var bara kunniga inom omvandlingar från hyresrätt och inom kommersiell fastighetsutveckling där vinsten ska lyftas ur projektet innan de boende flyttar in.