Inmätning

Inför bygglovet har vi tagit hjälp av kommunen och gjort en uppmätning av tomten för att få ett bra digitalt underlag. Det är ett krav från kommunen att ha med en så kallad nybyggnadskarta som underlag till bygglovsansökan. Att få en uppdaterad digital nybyggnadskarta från Stockholms Stad kostade oss ca 9 000 kr. Vi passade på att även mäta in fruktträden.

Huset

Vi har hittat originalritningar till huset i arkivet på Kungliga Biblioteket i Stockholm. För den som är intresserad av villastäder och egnahemsrörelsen är KB en guldgruva! Vårt hus var ursprungligen två bostäder, en på varje plan, som hade separata entréer och som delade på utrymmen i källaren. Den ena entréen är idag borttagen men vi funderar på att återskapa den.

Historieresa

Av en slump hittade vi boken “Mälarhöjden med omnejd: från Örnsberg till Vårberg” av Bo G Hall på ett lokalt bibliotek. Den skulle rensas ut så vi fick den. Här finns fantastiska historiska bilder från Mälarhöjden och vårt hus är med på bild! Spårvägen till Mälarhöjden finns inte kvar längre, men längs Hägerstensvägen finns idag ett grönstråk där spåren tidigare låg.

Start för modell och skisser

Vad vi ska bygga har vi successivt kommit fram till med hjälp av skisser och fysiska modeller. Grundtanken är att behålla det befintliga huset, ett egnahemshus från 1923 som ursprungligen innehöll två bostäder, liksom fruktträden i trädgården. Den outnyttjade byggrätten kommer användas till nya byggnader kring två trädgårdar på den långsmala tomten. Det som var klart vid tidpunkten då vi köpte huset var en avstämning med Stockholms Stad om att vi kunde bygga fler bostäder inom gällande detaljplan, hur mycket vi tänkte bygga, vem som skulle bo i vilken del och en ekonomisk kalkyl för processen fram till inflyttning.