HUSHÖRN OCH ÄPPELTRÄD

För att få en uppfattning om hur den framtida trädgården och bebyggelsen kommer bli har vi satt ut hushörnen med träpinnar. Nu känns det mycket mer konkret och vi kan ställa oss i olika tänkta rum och se hur kontakten med trädgården blir. Filippa, ett av våra äldre äppelträd, kommer vi behöva beskära nu i höst eftersom kronan sticker in i ett av de framtida husen. Men vi hoppas att Filippa kommer finnas kvar och ge skörd många år till. 50 kilo äpplen plockade vi i trädgården detta första år!

Grannträff

Vi har träffat våra framtida grannar och diskuterat lösningar med hjälp av den fysiska modellen och solstudier i en enkel digital modell.

“Vad tycker grannarna?” är en av de vanligare frågorna vi får från vänner och kollegor. Jo, de är glada över att de gamla huset och träden kommer bevaras och att vi bygger vidare i områdets skala. Vi har fått ett mycket positivt bemötande, kanske delvis tack vare att vi bjudit in till en inkluderande och öppen process.

 

Föreningen bildas

Vad ska vår bostadsrättsförening heta? Och hur ska våra stadgar vara formulerade? Det kom vi fram till på denna träff.

Anledningen till att vi bildar en bostadsrättsförening är att vi vill dela ägandet av fastigheten mellan flera parter. En bostadsrättsförening är ursprungligen en ekonomisk och juridisk modell som möjliggör för människor att gå ihop och bygga bostäder till rimlig kostnad och risk för varje föreningsmedlem. Idag är nästan alla nya bostadsrättsföreningar startade av bygg- och fastighetsbolag som tar hjälp av interimsstyrelser för att kunna sälja bostadsrätterna till marknadspris. De som ska bo är inte med från början. Men det är fullt möjligt och faktiskt väldigt enkelt för privatpersoner att bilda föreningar och utveckla egna fastigheter enligt den ursprungliga idéen även idag.

Allt som behövs inför starten av en förening är lite inläsning av bostadsrättslagen . Där framgår allt som krävs, till exempel att föreningen behöver ha minst tre medlemmar. Gruppen formulerar sina stadgar och kan sedan skicka in anmälan till Bolagsverket via verksamt.se vilket kostar 1 100 kr. Sedan är föreningen igång!

Vi gjorde allt själva med hjälp av information från nätet. Att ta hjälp av bostadsrättskonsulter insåg vi snabbt var meningslöst då de ville ha bra betalt men inte hade någon kunskap om byggande bostadsrättsföreningar. De var bara kunniga inom omvandlingar från hyresrätt och inom kommersiell fastighetsutveckling där vinsten ska lyftas ur projektet innan de boende flyttar in.