Historieresa

Av en slump hittade vi boken “Mälarhöjden med omnejd: från Örnsberg till Vårberg” av Bo G Hall på ett lokalt bibliotek. Den skulle rensas ut så vi fick den. Här finns fantastiska historiska bilder från Mälarhöjden och vårt hus är med på bild! Spårvägen till Mälarhöjden finns inte kvar längre, men längs Hägerstensvägen finns idag ett grönstråk där spåren tidigare låg.