Kontakt

Vi som driver DelaHem.se är arkitektkontoret TIP. Vi har intresserat oss för att samla och utveckla kunskaper om hur vi kan bo och dela resurser på ett önskvärt sätt. Vilka stöd processer krävs för att fler kan dela och skapa hem? Har du frågor, tips på andra lösningar, eller vill du berätta om ditt hem, hör gärna av dig till oss.

Theory Into Practice
info@TheoryIntoPractice.se

Karin Kjellson, arkitekt SAR/MSA
karin@theoryintopractice.se
T +46 (0)70 741 1467

Magnus Björkman, arkitekt SAR/MSA
magnus@theoryintopractice.se
T +46 (0)73 6476594

Anna Sundman, arkitekt SAR/MSA
anna@theoryintopractice.se
T +46 (0)72 256 4525

Maja Westman,  arkitekt SAR/MSA
maja@theoryintopractice.se
T +46 (0)76 244 3592