Ägande- och upplåtelseformer

Det finns flera sätt att dela på ägandet och/eller användandet av fastigheter. Men det krävs minst tre enheter för att bilda en förening, så är det enbart två enheter kvarstår alternativen samägande eller uthyrning.

Hyresrätt
Hyresrätt innebär att man hyr en lägenhet av en hyresvärd, som äger en eller flera fastigheter med hyreslägenheter. Man kan också hyra någon annans privata bostad helt eller delvis, oavsett om denna är en hyresrätt, en bostadsrätt eller en äganderätt. Men då har man inte samma besittningsskydd. 

För den som hyr ut är det intressant att känna till skillnaderna mellan privatuthyrningslagen och hyreslagen. Ta reda på vilken lag som gäller i det aktuella fallet.

Kooperativ hyresrätt
Kooperativ hyresrätt kan sägas vara ett mellanting mellan hyresrätt och bostadsrätt. En förening äger – eller hyr – en fastighet och enskilda föreningsmedlemmar hyr sina lägenheter av föreningen. Vid inflyttning betalas en form av deposition till föreningen, vilken återfås när man flyttar därifrån. Man kan alltså inte sälja sin lägenhet utan den lämnas tillbaka till föreningen när man flyttar.

Bostadsrättsförening
Bostadsrätt innebär att man är medlem i en bostadsrättsförening, som äger en fastighet med lägenheter och där varje medlem har varsin lägenhet. Bostadsrätten innefattar dels en nyttjanderätt till lägenheten, dels en andelsrätt i föreningen. En bostadsrätt kan normalt sett säljas på den öppna bostadsmarknaden men köparen måste godkännas av föreningen.

bostadsrättslagen

Äganderätter
Äganderätt – egnahem och ägarlägenhet – innebär att man själv äger sin bostad. Sedan 1 maj 2009 är det möjligt att bygga nya flerbostadshus med ägarlägenheter eller att bygga om byggnader som inte är bostadshus till ägarlägenheter. Denna boendeform innebär att man äger sin egen lägenhet, inte bara rätten att använda bostaden, som i bostadsrätt. Det innebär att man till exempel kan sälja, pantsätta eller utan tillstånd hyra ut den, precis som ett egnahem. Till skillnad från ett egnahem har en ägarlägenhet del i en samfällighet, som omfattar yttertak, fasader, trapphus, förråd och andra gemensamma anordningar. Ägarna till lägenheterna är medlemmar i en samfällighetsförening, som ska sköta de gemensamma delarna. Tidigare förekom bostäder med äganderätt endast som småhus – egnahem – som säljs och köps på den öppna bostadsmarknaden

Samägande
Flera personer kan äga en fastighet tillsammans. Fastigheten kan innehålla flera bostäder. Detta kan vara ett alternativ för tvåfamiljshus, eftersom det behövs minst tre bostadsrätter (bostäder eller lokaler) i en bostadsrättsförening.  

 

Källa: I huvudsak  Boverket